OBSŁUGA INFORMATYCZNA     Firma TRANSOFT Pawełka Spółka Jawna zapewnia obsługę informatyczna w zakresie:
- montażu i konfiguracji sprzętu komputerowego, sieci oraz urządzeń fiskalnych,
- wdrażania oprogramowania do realizacji gospodarki magazynowej, finansów i rozliczeń,
- szkolenia w obsłudze zainstalowanego oprogramowania,
- usług programistycznych,
- projektowania i wdrażania systemów lojalnościowych oraz usług mobilnych,
- tworzenia stron internetowych.

     TRANSOFT 
Pawełka Spółka Jawna proponuje również podpisanie stałej umowy serwisowej. 
Korzyści wynikające z podpisania umowy serwisowej to:
- stała miesięczna opłata za serwisowanie sprzętu komputerowego (terminowe formy płatności), opłata ta jest zróżnicowana w zależności od ilości oraz rodzaju sprzętu komputerowego oraz zakresu wykonywanych usług,
- w przypadku stałej umowy serwisowej w momencie, kiedy wystąpią jakiekolwiek problemy ze sprzętem np. zajdzie potrzeba reinstalacji systemu operacyjnego, nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z instalacją i konfiguracją tego systemu. Jedynie w przypadku naprawy np. drukarki przy wymianie części lub materiałów eksploatacyjnych zostaną Państwo obciążeni kosztami naprawy,
- stała opieka informatyczna nad całym systemem informatycznym,
- wizyty na wezwanie w przypadku nagłej potrzeby,
- szybki czas reakcji na zgłoszony problem,
- bieżąca aktualizacja oprogramowania zgodnie z zaleceniami producentów oprogramowania (instalacje service pack, uaktualnień itd.),
- bezpieczeństwo danych:
     - archiwizacja danych oraz dearchiwizacja danych w przypadku takiej potrzeby,
     - zabezpieczenie komputera przed ewentualnym atakiem z Internetu,
     - aktualizacja oprogramowania (ServicePacki, itd.),
     - instalacja, konfiguracja oprogramowania antywirusowego,
     - aktualizacja oprogramowania antywirusowego,
     - odwirusowywanie komputerów, dyskietek itd.,
     - instalacja, konfiguracja oprogramowania FIREWALL,
- okresowa konserwacja, czyszczenie urządzeń (drukarek, skanerów, komputerów itd.),
- dostarczanie materiałów eksploatacyjnych (tuszy, tonerów, taśm barwiących itd.),
- dostarczenie oprogramowania zgodnie z potrzebami,
- okresowa optymalizacja pracy całego systemu informatycznego:
     - defragmentowanie dysków,
     - deinstalacja niepotrzebnych programów,
     - usuwanie niepotrzebnych plików,
     - czyszczenie rejestrów.
- instalacja, konfiguracja i wdrażanie nowego oprogramowania,
- instalacja i konfiguracja sieci komputerowych,
- w przypadku awarii istnieje możliwość dostarczenia na czas naprawy zastępczego sprzętu (zależne od rodzaju umowy),
- doradztwo informatyczne,
- pomoc na telefon "Gorąca linia".