PROGRAMY KOMPUTEROWE COMARCH ERP OPTIMA

    Comarch ERP Optima to najpopularniejszy w Polsce program stworzony dla małych i średnich firm z każdej branży. Dzięki wbudowanym rozwiązaniom to najchętniej wybierane oprogramowanie księgowe wśród biur rachunkowych i doradców podatkowych.
 

    Comarch ERP Optima jest najchętniej wybieranym systemem do zarządzania małymi i średnimi firmami. Poniżej przestawiamy korzyści z używania systemu:
 
Handel i usługi:
System cechuje bardzo duże usprawnienie procesów sprzedażowych, kontroli magazynu, możliwości szybkiej sprzedaży (np. poprzez ekrany dotykowe). Głównym atutem jest sprawna obsługa Klienta.
 
Dzięki Comarch ERP Optima:
-przyspieszamy obsługę sprzedaży,
-skracamy czas obsługi Klientów,
-eliminujemy proste, powtarzające się czynności,
-mamy pewność płynnej i bezbłędnej pracy,
-mamy dostęp do wszystkich potrzebnych nam informacji,
-możemy zarządzać dostępnością informacji,
-sprawnie rozpoczynamy każdy dzień pracy,
-mamy dostęp do zawsze aktualnych kursów notowań walut.

Księgowość:
Podczas codziennej pracy praktycznie w każdej firmie mamy do czynienia z rozliczeniami płatności, wypłat pracowników i deklaracji podatkowych. Dzięki Comarch ERP Optima mamy możliwość usprawnić i zautomatyzować wszystkie te czynności zachowując jednocześnie gwarancję bezpieczeństwa związaną z koniecznością dostosowania firmy do aktualnych przepisów prawa.

Dzięki księgowości w Comarch ERP Optima mamy zapewnioną:
-gwarancję zgodności systemu z aktualnymi przepisami,
-redukcję czasu i kosztów związanych z obsługą
-automatyzację procesów księgowania,
-minimalną ilość błędów w zapisach księgowych,
-możliwość naliczania wypłat różnego typu,
-bieżącą aktualizację wskaźników płacowych.

Zarządzanie:
Aby podejmować skuteczne decyzje potrzebujemy właściwych informacji. Dzięki zintegrowanemu systemowi ERP o modułowej konstrukcji (wspólna baza danych), mamy możliwość kompleksowej analizy danych z różnych obszarów działalności firmy. Dzięki Comarch ERP Optima otrzymujemy możliwość szerszej obserwacji procesów i trendów, co przekłada się na wsparcie w podejmowaniu decyzji, dzięki którym firma będzie się rozwijać.
 
Skuteczne zarządzanie z Comarch ERP Optima to:
-modyfikacja ofert zgodnie z potrzebami klientów przy wykorzystaniu analizy danych,
-łatwość i szybkość pobierania danych z systemu,
-prosty i szybki dostęp do potrzebnych danych i informacji,
-możliwość łatwego i swobodnego udostępniania dokumentów wskazanym osobom,
-możliwość tworzenia połączeń pomiędzy różnymi typami dokumentów,
-ujednolicenie sprzedaży w oddziałach firmy.


MODUŁY COMARCH OPTIMA:

Comarch ERP Optima Kasa/Bank
Kasa/Bank to moduł umożliwiający ujęcie wszystkich zagadnień dotyczących przepływu środków pieniężnych w firmie. Pozwala na dostęp do informacji na temat finansów firmy, źródeł uzyskiwania przychodów, a także źródeł kosztów, a także do stanu bieżących należności i zobowiązań. Mając dostęp do takich danych można w tym module wykonać szereg zestawień i raportów obrazujących kondycję finansową firmy. Między innymi są to:
-kalendarz planowanych płatności,
-zestawienia wierzycieli i dłużników,
-raport wydatków i wpływów wg kategorii kosztów i przychodów.

 Import przelewów z pliku – format MT-940

Dzięki modułowi Kasa/Bank mamy możliwość:
-elektronicznej wymiany danych z bankiem zarówno poprzez eksport do pliku jak i import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
-rozliczenia automatycznego z listy rozliczeń kasowych/bankowych podmiotu. Miejsce to jest przeznaczone do wykonywania rozliczeń i kompensat pomiędzy dokumentami wystawionymi na ten sam podmiot (kontrahent, wspólnik, pracownik, urząd, lub bank). W tym miejscu można także uzgodnić stan zobowiązań i należności z kontami księgowymi,
-rozliczyć dokumenty w różnych walutach, gdzie jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN a drugi w obcej walucie,
-automatycznego tworzenia różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,
-seryjnego rozliczenia dokumentów dla jednego podmiotu lub wielu podmiotów z listy nierozliczonych dokumentów,
-seryjnego rozliczenia dokumentów z preliminarza płatności,
-wykonania zbiorczego zestawienia wydatków i wpływów na konkretne dni, zarówno już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń),
-prowadzenia dowolnej ilości rachunków bankowych i kas również w walutach obcych
-wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, a także potwierdzeń sald.
 
 Lista rozliczeń kontrahenta

Kasa/Bank Plus 
Kasa/Bank Plus to moduł umożliwiający prowadzenie magazynu walut. Jest on dedykowany dla firm korzystających z rozliczeń w walutach obcych, które mają potrzebę prowadzenia bieżącej wyceny operacji na rachunkach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych, w przeliczeniu na polską walutę.
Wykorzystując moduł Kasa/Bank mamy możliwość:
-oszczędności czasu podczas wprowadzania wyciągów bankowych dzięki bankowości elektronicznej,
-kontroli przepływów środków pieniężnych,
-monitorowania rozliczeń z wierzycielami i dłużnikami,
-na bieżąco kontrolować kondycję finansową firmy.
 
 Dostępne środki w magazynie walut

Comarch ERP Optima Faktury
Moduł Faktury to narzędzie, dzięki któremu możemy w prosty i intuicyjny sposób wystawić:
-Faktury Sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych),
-Faktury Zakupu,
-Faktury Pro Forma i zaliczkowe,
-Paragony,
-Faktury RR,
-Faktury Wewnętrzne Sprzedaży i Zakupu
-Faktury Korygujące
Dokumenty można wystawiać w złotówkach lub w walucie obcej. Jeżeli prowadzisz transakcje zagraniczne, dzięki temu modułowi masz gwarancję łatwej ewidencji dokumentów w walucie obcej, zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i krajów z poza unii. 

Dzięki pełnej integracji systemu Comarch ERP Optima, moduł ten współpracuje z pozostałymi modułami systemu. Dzięki temu dostęp do danych w programie jest nieograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń handlowych oraz prowadzenie księgowości.
  
Formularz Faktury Sprzedaży

Dzięki modułowi Faktury mamy także dostęp do:
-okna sprzedaży dedykowanej,
-łatwego zakupu/sprzedaży,
-internetowej wymiany dokumentów - ECOD.

Okno Sprzedaży Dedykowanej 
Dzięki wyposażeniu modułu Faktury w Okno Sprzedaży Dedykowanej, operator ma możliwość obejrzenia informacji związanych z konkretnym kontrahentem, takich jak:
-zestawienia rabatów (możliwość wydruku indywidualnego cennika),
-historia kontrahenta (podgląd historyczny dokumentów związanych z kontrahentem),
-historia płatności kontrahenta uwzględniająca prognozę przyszłych płatności,
-udzielony limit kredytu kupieckiego, wartości przeterminowanych płatności, pobranych zaliczek, czy zadłużenia,
-analiza sprzedaży za okres ostatnich trzech miesięcy, w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim,
-lista wystawionych Faktur Sprzedaży oraz Faktur Proforma z możliwością podglądu nowo wystawionych dokumentów,
-informacje pochodzące z modułów powiązanych (Serwis, CRM) ; lista zleceń w przypadku Serwisu, oraz lista zadań i kontaktów dotyczących kontrahenta z możliwością rejestracji nowych w przypadku CRM.

 
Sprzedaż dedykowana

Przesyłaj dokumenty przez Internet 
Comarch ERP Optima jest przystosowany do współpracy z system ECOD, dzięki czemu możliwa jest elektroniczna wymiana dokumentów z partnerami handlowymi. Zarówno eksport faktur jak i import zamówień są realizowane w standardzie EDI (Electronic Data Interchange).

Dzięki Comarch ERP Optima Faktury możemy:
-przyspieszyć pracę poprzez wykonywanie operacji seryjnych (zbiorcze zatwierdzanie i usuwanie, kopiowanie, oraz drukowanie dokumentów),
-w szybki sposób uzyskać informację o bieżących cenach oferowanych usług,
-szczegółowo opisać usługi cechami (atrybutami),
-prowadzić transakcje walutowe,
-definiować warunki handlowe (ceny, limity kredytowe, rabaty) indywidualne dla każdego kontrahenta,
-dostosować wygląd listy dokumentów, m.in. układ kolumn, sortowanie, filtrowanie,
-personalizować interfejs, udostępniać lub blokować widok poszczególnych funkcji programu operatorom,
-modyfikować i tworzyć własne wydruki, np. z własnym firmowym logo.


Comarch ERP Optima Detal
Moduł Detal to narzędzie stworzone z myślą o punktach sprzedaży detalicznej. Moduł umożliwia wystawianie paragonów oraz powiązanych z nimi faktur sprzedaży. Zastosowanie elastycznego układu ekranu pozwala na optymalizację pracy pod względem wprowadzania dokumentów za pomocą klawiatury oraz przy wykorzystaniu ekranów dotykowych. 

Moduł cechuje się łatwością obsługi i czytelnym interfejsem, współpracuje z ekranami dotykowymi i czytnikami kodów kreskowych, dzięki temu okno sprzedaży detalicznej doskonale nadaje się do pracy w sklepach, punktach gastronomicznych czy firmach handlowych. Dzięki zintegrowaniu modułu z pozostałymi modułami systemu Comarch ERP Optima otrzymujemy kompleksowe narzędzie do zarządzania swoim biznesem.

 
Formularz Faktury Sprzedaży

Moduł Detal zapewnia szereg funkcjonalności, można je podzielić na:
1. Efektywne rozwiązania na stanowisku kasowym:
-wystawianie paragonów i ich rozliczanie, oraz drukowanie na drukarkach fiskalnych lub zwykłych,
-kontrola stanów magazynowych pozwala na bieżącą informację o dostępności towarów,
-możliwość korzystania z ekranów dotykowych bez użycia klawiatury i myszy,
-przyjazna klawiatura ekranowa (numeryczna lub alfanumeryczna),
-indywidualna personalizacja sposoby pracy dla każdego operatora (stanowiska),
-indywidualne prawa pracowników do obsługi stanowisk, w zależności od pełnionej funkcji,
-szybkie logowanie do stanowiska pracy, także za pomocą kart magnetycznych znacznie przyspiesza wymianę personelu (zmianowość),
-możliwość przekazania paragonu innemu kasjerowi, np. w momencie zmiany personelu.

2. Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi i centralną bazą danych:
-obsługa wielu modeli drukarek fiskalnych, zarówno w trybie off-line i on-line,
-obsługa kodów wagowych i drukowanie ich przez wagę metkującą,
-kontrola stanów magazynowych.

3. Obsługa płatności i wydruków:
-automatyczne naliczanie kaucji na paragon, oraz możliwość przyjmowania kaucji od klienta dokumentem niezależnym,
-dowolna ilość form płatności,
-możliwość jednoczesnego wystawienia wielu paragonów na jednym stanowisku,
-indywidualne serie dokumentów,
-wystawianie i wydruk faktur do paragonów,
-wystawianie KP/KW oraz podgląd stanu kasy w dowolnej chwili,
-zestawienia paragonów i podsumowanie kasy.

  
Tworzenie paragonu w module Comarch ERP Optima Detal

Comarch ERP Optima Handel
Handel to moduł służący do pełnej obsługi firmy w zakresie fakturowania oraz prowadzenia magazynu. 

Moduł ten zawiera pełną funkcjonalność modułu Faktury, a oprócz tego pozwala na zarządzanie magazynem oraz wystawianie dokumentów zarówno handlowych jak i magazynowych, takich jak: dokument Tax Free, Intrastat, zamówienia i rezerwacje, przyjęcia i wydania zewnętrzne oraz wewnętrzne, arkusze inwentaryzacji oraz wiele innych.


Zestawienie dla dostaw

Podstawowa funkcjonalność to:
-wielomagazynowość - w obrębie jednej firmy można prowadzić kilka lokalnych magazynów,
-rozliczanie kosztu własnego sprzedaży poprzez jedną z czterech metod:
-FIFO
-LIFO
-AVCO (średnie ważone)
-QUAN (okresowe naliczanie kosztu własnego z zachowaniem chronologii dostaw zgodnie z wybraną metodą).
-możliwość wydawania towaru z konkretnej dostawy (w module Handel Plus),
-obsługa dokumentów zewnętrznych (PZ - Przyjęć Zewnętrznych, WZ - Rozchodów Zewnętrznych)
-obsługa dokumentów wewnętrznych (PW - Przyjęć Wewnętrznych, RW - Rozchodów Wewnętrznych, MM - Przesunięć Międzymagazynowych). Dokumenty te odzwierciedlają ruch towarów na magazynach firmy.
-inwentaryzacja,
-kompletacja - umożliwia wyprodukowanie towaru lub usługi w oparciu o zdefiniowane wcześniej receptury,
-rezerwacja odbiorcy - dokumenty RO służą do rezerwacji towaru dla wybranego klienta. Na podstawie wystawionych dokumentów RO możemy wystawić dokumenty sprzedażowe lub zamówić towar pod konkretną rezerwację,
-zamówienia u dostawcy - zamówienie pozwala na utworzenie dokumentu zakupowego (Faktura Zakupu, Przyjęcie Zewnętrzne),
-rozbudowana karta towarowa - pozwala na przypisanie towaru do wielu grup magazynowych oraz nadać mu specjalne atrybuty, które opisują dany towar (w formie tekstowej, liczbowej lub graficznej),
-obsługa opakowań kaucjonowanych - dodatkowo istnieje możliwość fakturowania opakowań niezwróconych w terminie,
-automatyczne generowanie faktur zakupu i sprzedaży na podstawie jednego lub kilku dokumentów WZ/PZ i odwrotnie,
-współpraca z Comarch ERP e-Sklep - przesyłanie towarów wraz z opisami, atrybutami i zdjęciami do witryny sklepu internetowego, stworzonego w Comarch ERP e-Sklep.

Moduł Handel umożliwia również integrację z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca - aplikację dedykowaną dla przedstawicieli handlowych, która jest niezwykle pomocna w codziennej pracy przedstawiciela handlowego. Znajduje ona zastosowanie zarówno w pre-sellingu jak i w van-sellingu. Aplikacja oparta jest o najnowsze technologie i stworzona jest z myślą o urządzeniach przenośnych, takich jak smartphony czy tablety. 

Integracja modułu Handel z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca jest tak skonfigurowana, że możliwe jest wysyłanie danych o towarach i kontrahentach do urządzenia oraz odczytywanie z urządzenia informacji o sprzedaży lub zamówieniu.

Handel Plus 
Rozszerzeniem modułu Handel jest Handel Plus. Jest to moduł, który zawiera dodatkowe funkcjonalności pozwalające na prowadzenie obrotu towarami w oparciu o konkretne partie towaru, które są zróżnicowane pod względem opisujących je cech. Dzięki zastosowaniu szczegółowego opisu konkretnych partii towarów mamy możliwość wydawać z magazynu i wprowadzać na dany dokument żądany produkt o konkretnych cechach. Operator sam może zdecydować, z której dostawy, lub który towar chce wydać z magazynu. Moduł jest przeznaczony dla firm prowadzących rozbudowaną obsługę magazynów, które chcę w pełni kontrolować wydawanie towaru z magazynu.


Zestawienie dla dostaw

Dla firm, które prowadzą sprzedaż zagraniczną przeznaczona jest funkcja umożliwiająca prowadzenie opisów towarów i grup towarowych w języku angielskim i niemieckim. Opcja ta jest istotna przy sprzedaży internetowej z wykorzystaniem Comarch ERP e-Sklep. Obcojęzyczne opisy wprowadzone w systemie mogą być wyświetlone w witrynie sklepu.
Dzięki Comarch ERP Optima Handel mamy:
-pełną informację o stanach magazynowych,
-możliwość działania poza granicami kraju,
-podgląd historii transakcji dla danego towaru lub kontrahenta, dzięki czemu z jednego miejsca można sprawdzić wszystkie transakcje, związane z wybranym kontrahentem lub towarem,
-możliwość utrzymania płynności finansowej firmy dzięki kontroli płatności przeterminowanych lub blokadzie sprzedaży po wykorzystaniu limitu kredytu,
-kontrolę nad stanem magazynowym, dzięki czemu unikamy sytuacji, w której brakuje nam potrzebnego towaru, lub dany towar niepotrzebnie zalega na magazynie. Możemy kontrolować stany minimalne i maksymalne.
-możliwość szczegółowego opisania dostaw towarów, co pozwala na efektywne prowadzenie magazynu,
-możliwość dotarcia do nowych klientów wykorzystując możliwości sprzedaży poprzez moduł Comarch ERP e-Sklep,
-możliwość prowadzenia sprzedaży w terenie, dzięki wykorzystaniu integracji modułu Handel z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca. Wpływa to w znacznym stopniu na usprawnienie sprzedaży przez przedstawicieli handlowych, co w efekcie zwiększa skuteczność sprzedaży.
 
Comarch ERP Optima Księga Podatkowa
Księga Podatkowa to moduł pozwalający na obsługę księgową firmy, która rozlicza się z fiskusem na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od testów i usług (rejestr VAT). 

 
Księga podatkowa

Oprócz podstawowych ewidencji księgowych (rejestr VAT, ewidencja ryczałtowa, księga przychodów i rozchodów) moduł pozwala na prowadzenie ewidencji pomocniczych wymaganych przy tej formie księgowości, takich jak spis z natury, ewidencja wynagrodzeń i ewidencja na potrzeby rozliczenia przejazdów samochodem prywatnym. Zebrane w systemie informacje pozwalają na przygotowanie i wydrukowanie lub złożenie w formie elektronicznej deklaracji podatkowych: VAT-7, VAT-UE oraz zaliczek na: PIT-36, PIT-36L, PIT-4R oraz PIT-28. 
Podstawowa funkcjonalność to:
-naliczenie zaliczek na podatek dochodowy, oraz sporządzanie deklaracji rocznych i wysyłanie ich do systemu e-deklaracji,
-możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na deklaracji PIT-36 lub PIT-36L
-możliwość sporządzenia deklaracji VAT-7 i VAT-UE oraz wysłanie ich do systemu e-deklaracji,
-księgowanie do bufora,
-przeksięgowanie zapisów z bufora do księgi,
-zamykanie zapisów księgowych na dany dzień,
-sporządzanie i księgowanie spisów z natury.

Deklaracja roczna z ikonką eksportu do systemu e-Deklaracje

Dzięki modułowi Księga Podatkowa możemy prowadzić:
-zapisy księgi przychodów i rozchodów,
-rejestr VAT,
-ewidencję dodatkową,
-ewidencję wynagrodzeń,
-ewidencję przebiegu pojazdu,
-spis z natury,
-naliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
-sporządzać deklaracje podatkowe.

Moduł Księga Podatkowa, współpracuje z pozostałymi modułami Comarch ERP Optima, dzięki czemu dekretacja dokumentów w księdze podatkowej bądź w ewidencji ryczałtowej zachodzi automatycznie.

Księga Podatkowa dzięki współpracy z poniższymi modułami umożliwia:
-Faktury - wystawione faktury są bezpośrednio przenoszone do odpowiednich rejestrów księgi podatkowej, a następnie przeksięgowywane do odpowiednich kolumn w księdze podatkowej lub ewidencji ryczałtowej,
-Kasa/Bank - przeniesienie z modułu Księga Podatkowa - rejestry VAT, zapisów do rejestrów kasowo/bankowych oraz przyszłych płatności do Preliminarza Płatności,
-Środki Trwałe - przeksięgowanie odpisów amortyzacyjnych do Księgi Podatkowej,
-Kadry i Płace - ujęcie w Księdze Podatkowej wynagrodzeń oraz składek ZUS płaconych przez pracodawcę umożliwia szybkie zaksięgowanie listy płac pracowników.

 
Lista spisów z natury

Księga Podatkowa to także:
-całkowita zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów
-księgowanie do bufora (bufor to wstępne ujęcie zapisów z możliwością wprowadzenia zmian),
-możliwość nadawania praw pracownikom i ograniczania dostępu do funkcjonalności programu,
-możliwość agregowania danych z kilku firm na jedną zaliczkę na deklracji PIT-36 lub PIT-36L.

Korzystając z Księgi Podatkowej zyskujesz:
-pełne bezpieczeństwo i wsparcie w przypadku zmiany w przepisach,
-automatyczne księgowanie dokumentów z pozostałych modułów systemu,
-możliwość sporządzania deklaracji podatkowych,
-możliwość wysyłania e-deklaracji
-rozliczania ewidencji przebiegu pojazdów.
 
Comarch ERP Optima Księga Handlowa
Księga Handlowa to moduł pozwalający na prowadzenie w firmie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

 
Plan kont

Księga Handlowa pozwala na:
-utworzenie wielopoziomowego planu kont,
-wykorzystanie funkcji grup kont,
-księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
-generowanie dokumentów na dowolny okres obrotów i sald,
-wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania dokumentów oraz deklaracji,
-predekretację dokumentów,
-prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-UE, VAT-7 i VAT-7K, oraz elektroniczne wysyłanie deklaracji do systemu e-deklaracji,
-obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
-inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont poprzedniego roku,
-oddzielne ewidencjonowanie dokumentów takich jak dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp., które nie są fakturami VAT,
-parowanie dekretów na kontach rozrachunkowych,
-tworzenie zestawień księgowych: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływ środków pieniężnych, itp.
-bieżącą analizę planu przychodów i wydatków tj. pozwala porównywać plan wydatków i przychodów z faktycznymi przychodami i wydatkami, które zostały zaksięgowane na kontach przy wykorzystaniu funkcji kontroli budżetu.
Funkcja ta może być wykorzystana przez jednostki budżetowe jak również inne podmioty gospodarcze, które chcą kontrolować swoje wydatki czy przychody z założonym planem.

Księga Handlowa pozwala zautomatyzować generowanie i przesyłanie deklaracji VAT do odpowiedniego urzędu drogą elektroniczną. Wszystkie niezbędne dane pobierane są z bazy danych programu, dzięki czemu użytkownik unika pomyłek. Co więcej system daje możliwość odebrania urzędowego poświadczenia odbioru, który jest gwarancją dotarcia e-deklaracji do urzędu.

  
Lista elementów schematu księgowego

Moduł Księga Handlowa Plus umożliwia:
-zakładanie kont walutowych,
-księgowanie schematami księgowymi na kontach walutowych,
-przeglądanie dekretów, oraz sald i obrotów w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
-generowanie przeszacowania walut.
zd-kh3 - Lista dokumentów przeszacowania walut

Wykorzystując moduł Księga Handlowa zyskujesz:
-bezpieczeństwo w przypadku zmiany przepisów,
-szybkość operacji, dzięki zastosowaniu schematów księgowych i księgowań okresowych,
-możliwość sporządzenia niezbędnych deklaracji podatkowych,
-możliwość wysłania e-deklaracji,
-możliwość sprawdzenia przyszłego księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem dzięki predekretacji dokumentów,
-możliwość planowania księgowań na poszczególnych kontach.

Comarch ERP Optima Środki Trwałe
Moduł Środki Trwałe to moduł służący do kompleksowej obsługi gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, a także wyposażeniem dodatkowym. 

 
Karta środka trwałego

Środki Trwałe pozwala na:
-automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych zarówno dla środków trwałych jak i wartości niematerialnych i prawnych,
-generowanie planu amortyzacji dla określonego okresu obrachunkowego,
-zastosowanie różnych metod amortyzacji (jednorazowa, liniowa, degresywna),
-prowadzenie ewidencji wyposażenia,
-automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
-ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
-uwzględnienie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
-ewidencję środków trwałych będących w trakcie budowy,
-przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca gdzie jest używany.


Plan amortyzacji wybranych środków trwałych

Moduł posiada również kompletną księgę inwentarzową, która umożliwia m.in.:
-prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
-rejestrację historii środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości,
-tworzenie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych, jak i niestandardowych okresów obrachunkowych,
-automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
-ujęcie amortyzacyjne w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

  
Ewidencja wyposażenia

Moduł Środki Trwałe to:
-zwiększenie szybkości pracy poprzez możliwość zbiorowego naliczenia odpisów amortyzacyjnych,
-ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych, prawnych i wyposażenia w jednym systemie,
-pełna kontrola wykorzystywania środków trwałych,
-lepsza dbałość o środki trwałe, dzięki możliwości przypisania go do konkretnej osoby.

Wykorzystując moduł Środki Trwałe zyskujesz:
-cenny czas dzięki możliwości zbiorowego naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz automatycznemu księgowaniu dokumentów,
-możliwość analizy środków trwałych w ujęciu historycznym.

Comarch ERP Optima Płace i Kadry
Kadry i Płace to moduł, który wydajnie wspomaga obsługę płacowo - kadrową każdej firmy. Dzięki funkcjonalnościom oferowanym w programie, praca na nim jest zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania pracy. Moduł jest zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia obsługę wszystkich rozliczeń z ZUS. 

 
Formularz danych kadrowych

Moduł Płace i Kadry pozwala na:
-ewidencję pracowników z możliwością odnotowania trwania zatrudnienia, w firmie i poza firmą,
-rozliczenie wypłat z uwzględnieniem czasu pracy, nieobecności, dodatków i akordów,
-zaimportowanie danych kadrowych pracowników do programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA),
-rozliczanie nieobecności wraz z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla urlopów, choroby, ekwiwalentu za urlop,
-kontrole wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika,
-wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona - wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
-ewidencję i rozliczanie nadgodzin,
-definiowanie niestandardowych składników wypłat, limitów obecności i nieobecności,
-korygowanie zaksięgowanych list płac z możliwością zachowania w programie pierwotnie naliczonych wypłat,
-powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, dzięki czemu na wskazanych listach, będą naliczały się automatycznie,
-podzielenie wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto,
-rozliczanie wszystkich typów umów cywilnoprawnych, także tych zawieranych z cudzoziemcami,
-wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracje,
-naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi wzorami formularzy,
-sporządzenie deklaracji PEFRON (WN-D wraz z załącznikami),
-tworzenie i przesłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych i deklaracji ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami.


Ewidencja czasu pracy pracownika

Moduł Płace i Kadry Plus posiada dodatkowe funkcje takie jak:
-struktura organizacyjna, która pozwala przyporządkować pracowników do poszczególnych wydziałów,
-opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem,
-obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek, przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z harmonogramem spłat, raportowanie,
-rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
-okresowe, automatyczne naliczanie składników wynagrodzeń,
-rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc oraz ewidencja odbioru czasu wolnego za nadgodziny,
-możliwość importu informacji o przepracowanym czasie za pomocą czytników RCP,
-możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika do sześciu wejść/wyjść w ciągu jednej doby,
-definiowanie dodatków według indywidualnych wzorów klientów,
-atrybuty (cechy), za pomocą, których można opisać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji.

Moduł Płace i Kadry można zintegrować również z systemem Comarch ERP XL, korzystając z dodatkowego modułu synchronizacji. 

Klient sam decyduje jakie funkcjonalności będzie wykorzystywał w swojej pracy w zależności od wymagań i potrzeb. Klient ma możliwość rozszerzenia modułu do wersji Kadry i Płace Plus w dowolnym momencie swojej pracy. 

Moduły charakteryzują się prostotą obsługi, przejrzystością informacji, możliwością szybkiego dostosowania się do zmieniających się przepisów oraz stabilną pozycją na rynku.

  
Lista zapisów kadrowych pracownika

Korzystając z modułu Kadry i Płace zyskujesz:
-możliwość zawierania z pracownikami umów na dowolnie wybraną formę zatrudnienia,
-prowadzenie przejrzystej ewidencji pracowników zatrudnionych na kilku etatach,
-kontrolę nad nadgodzinami pracowników - automatyczne rozliczanie nadgodzin,
-sprawną współpracę z programem Płatnik oraz SOD - offline,
-elastyczność w definiowaniu i naliczaniu wynagrodzeń pracownikom - możliwość uwzględnienia różnych dodatków płacowych,
-oszczędność czasu dzięki możliwości seryjnego wprowadzania zmian na kartotekach pracowniczych, a także poprzez seryjne naliczanie deklaracji np. PIT-11, PIT-40
-dostęp do wszystkich formularzy związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika.

Comarch ERP Optima Analizy BI
Coraz większa ilość danych wynikających z prowadzenia firmy, dostarcza na każdym kroku coraz bardziej szczegółowych wiadomości o poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa, kontrahentach, kanałach sprzedaży czy asortymencie. Współczesne firmy posiadają ogromną ilość informacji na podstawie, których są w stanie określić co tak naprawdę zwiększa sprzedaż i generuje większy zysk. Analiza tych informacji z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych nie jest już wystarczająca. 

Doskonałym rozwiązaniem, które w znacznym stopniu usprawni proces analizy danych firmy jest moduł Analizy BI. Jest to intuicyjne narzędzie dzięki, któremu możemy zbudować raporty i analizy na podstawie informacji wprowadzonych do systemu Comarch ERP Optima. 

Moduł Comarch ERP Optima Analizy BI powstał z myślą o właścicielach i osobach zarządzających małymi i średnimi firmami. Dostarcza on niezbędnych informacji, które są potrzebne do analizowania, monitorowania i zarządzania całą firmą, lub jej poszczególnymi obszarami. Dzięki zastosowaniu Analiz BI dostęp do informacji jest szybki i precyzyjny, a zarządzanie firmą jest efektywne. Ponadto, dzięki zastosowaniu Analiz BI eliminujemy konieczność przygotowywania czasochłonnych raportów. 


Analiza dłużników i wierzycieli firmy pozwala kontrolować wszelkie zobowiązania i należności

Moduł zawiera kilkadziesiąt gotowych analiz podzielonych na kilka obszarów tematycznych, co znacznie ułatwia odszukanie potrzebnej analizy. Ponadto możliwa jest wizualizacja raportów i analiz za pomocą jednego z wielu typów wykresów. 

W systemie dostępnych jest ponad 100 gotowych raportów, dzięki czemu można szybko uzyskać informacje i analizy o poniesionych kosztach, wielkości sprzedaży czy skuteczności nowych kanałów dystrybucji. Ponad to w prosty sposób można samodzielnie edytować raporty, np. raport dotyczący porównania sprzedaży rok do roku z miesięcznej na kwartalną lub roczną. Moduł pozwala na prezentowanie raportów i analiz w postaci tabel lub wykresów, których typy można swobodnie kształtować. Ponad to istnieje możliwość wysyłania raportów w postaci subskrypcji w postaci wiadomości e-mail do określonych adresatów. 

Posiadanie modułu Analiz BI to wiele wymiernych korzyści, takich jak:
-szczegółowy wgląd w działalność przedsiębiorstwa - szybka, rzetelna i aktualna informacja o wielu aspektach swojego biznesu,
-sprawny procesu podejmowania decyzji - dostęp do czytelnych i przejrzystych danych w postaci analiz i raportów wpływa na łatwiejsze podejmowanie decyzji, a także podjęcie odpowiednich kroków w celu osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych,
-obniżenie kosztów pozyskania analizy - metoda "przeciągnij i upuść" pozwala na błyskawiczne zbudowanie własnej analizy, sprawozdania, czy nawet grupy sprawozdań,
-oszczędność czasu - dzięki subskrypcji wybrane analizy i raporty mogą być samoczynnie wysyłane do wskazanych osób. Dzięki temu wszystkie niezbędne informacje pozwalające na zdiagnozowanie bieżącej sytuacji w firmie docierają do odpowiednich osób regularnie i na czas.
-weryfikacja realizacji planów firmy - korzystając z jednego sprawozdania, można odczytać stopień realizacji planu i prześledzić aktualny trend, dla każdego z kluczowych wskaźników efektywności.

Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe
 Comarch ERP Optima to doskonały program dla biur rachunkowych. Jednym z jego modułów jest Biuro Rachunkowe czyli program dla biura rachunkowego stworzony z myślą o ułatwieniu pracy biur rachunkowych i doradztwa podatkowego, które potrzebują uprościć wykonywanie operacje seryjne. Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę pracownika biura w odniesieniu do obsługiwanych klientów. Biuro Rachunkowe to moduł w pełni zintegrowany z systemem Comarch ERP Optima, dzięki czemu dane wprowadzone do programu są na bieżąco synchronizowane, a pracownik może rozpocząć pracę dla różnych klientów bez konieczności dodatkowego logowania. 
  
Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe - Okno główne

Moduł Biuro Rachunkowe umożliwia:
-wykorzystanie indywidualnych cech/atrybutów, za pomocą, których możliwe jest dokładne opisanie każdego kontrahenta, zgodnie z obowiązującym w biurze standardem,
-wykonanie operacji seryjnych takich jak obliczanie deklaracji, wydruki deklaracji, wysyłanie deklaracji do systemu e-deklaracji,
-odbieranie i wysyłanie e-maili z wielu kont pocztowych,
-sprawdzenie etapów prac związanych z dostarczeniem czy zaksięgowaniem dokumentów klienta,
-integrację modułu Biuro Rachunkowe z modułem Obieg Dokumentów,
-rejestrowanie i analizowanie czasu pracy poświęconego na danego klienta,
-przygotowanie wielu raportów dla wskazanych baz klientów,
-wykonanie kopii bezpieczeństwa i konwersji baz danych dla wybranych lub wszystkich baz danych Comarch ERP Optima.

  
Eksport do systemu e-Deklaracje

Wykorzystując moduł Biuro Rachunkowe zyskujesz:
-możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa i konwersji dla wielu baz danych,
-możliwość tworzenia wielu raportów, które pomogą w przygotowaniu informacji dla klienta, jak również w sprawdzeniu rentowności współpracy z danym klientem,
-możliwość wykonania operacji seryjnych.

  
Analiza czasu pracy pracownika
Zastosowanie modułu usprawnia codzienną pracę. Analizy, które można przygotować w module są pomocne zarówno w przygotowaniu informacji dla klienta, jak również w sprawdzeniu rentowności współpracy z takim klientem. Połączenie systemu Comarch ERP Optima z modułem Biuro Rachunkowe to doskonałe rozwiązanie usprawniające pracę każdego biura. 

Comarch ERP Optima z serii BR to programy księgowe, które idealnie sprawdzają się w prowadzeniu biura rachunkowego czy doradztwa podatkowego.


Comarch ERP Mobile Sprzedaż
Sprzedaż to aplikacja przeznaczona dla mobilnych pracowników oraz przedstawicieli handlowych pracujących w terenie, którzy sporą część czasu spędzają w rozjazdach i w siedzibach klientów.
Przekonaj się w jaki sposób aplikacja mobilna wspomoże pracę przedstawicieli handlowych. Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż współpracuje z Comarch ERP Optima. 

 

Korzyści:
Sprzedaż to aplikacja z szerokim wachlarzem funkcjonalności wspomagających pracę przedstawicieli handlowych głównie w:
-dostęp do całej historii transakcji, kontaktów i płatności z Klientem
-dokonanie transakcji sprzedaży typu preselling (przyjęcie zamówień oraz ofert u klienta), jak również szybkiej ich realizacji ze strony magazynu, przy udziale aplikacji Comarch WMS Magazynier.
-wykonanie transakcji sprzedaży typu vanselling (zrealizowanie transakcji sprzedaży u klienta), za pomocą wystawienia faktury, paragonu lub wydań zewnętrznych z drukowaniem bądź fiskalizacją dokumentów,
-drukowanie dokumentów na mobilnych drukarkach termicznych lub z podpisem klienta na drukarkach laserowych,
-przesyłanie plików PDF z wydrukami dokumentów,
-wykorzystanie wszelkich typów elementów wizyt handlowych, co zapewnia zastosowanie aplikacji prawie w każdej branży,
 
-rejestracja spotkań i kontaktów telefonicznych zaopatrująca tym samym w pełne informacje centralę o wszystkich działaniach rozpoczętych z klientami,
-realizację działań zaprojektowanych przez kierownika w Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży.
-zapisywanie tras przejazdów oraz używanie komunikatora do kontaktu wśród pracowników,
-planowanie nowych oraz przeglądanie historii działań w aplikacji dostępnej na każdym urządzeniu przez przeglądarkę.

Monitorowanie
Dla pracowników znajdujących się poza biurem ważna jest możliwość łatwej komunikacji z innymi pracownikami. Osoby pracujące w terenie mają możliwość:
-komunikować się wzajemnie za pomocą aplikacji używanej na smartfonie lub tablecie opartej na systemie Android,
-określać statusy pracy, np. załadunek, otwarcie klapy,
-przeglądać zapisane trasy w aplikacji zainstalowanej na dowolnym urządzeniu, wykorzystując przeglądarkę internetową.

Natomiast z punktu widzenia osób administrujących, ważną kwestią jest sprawdzanie tras przejazdów przedstawicieli handlowych. Pracownicy bezpośrednio odpowiedzialni za wybranych przedstawicieli handlowych w firmie mogą w prosty sposób monitorować pokonywane przen nich trasy z Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży

  
Comarch ERP Mobile Sprzedaż - monitorowanie

Zaplanuj wizytę handlową zaprojektowaną do własnych potrzeb.
 
Aplikacja pozwala skutecznie planować i realizować wizyty handlowe wykorzystując wzorce wizyt, jakie zostały utworzone w systemie Comarch ERP Optima. Wizyta może zawierać dowolne nazwy oraz elementy, co pozwala jeszcze lepiej dostosować ją do potrzeb i celu zaplanowanej wizyty u Klienta. Tworząc wzorzec wizyty dostępne są elementy takie jak:
-Rejestrowanie dokumentu z opcją wskazania towarów proponowanych oraz wymaganych
-Rozliczanie należności
-Ankiety
-Wykonywanie zdjęć (Merchandising),
-Raport konkurencji
-Raport obecności
-Wydawanie materiałów marketingowych
-Notatka
  
Comarch ERP Mobile Sprzedaż - wizyta handlowa

Prostota działania, maksimum zadowolenia
Korzystanie z analiz na smartfonie lub tablecie jest intuicyjne i proste, gdyż aplikacja stworzona została zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi standardami, wymaganymi dla urządzeń mobilnych z funkcjami Multi-Touch.
Dodatkową zaletę stanowi fakt, że smartfon lub tablet obsługuje większą ilość ruchów, niż stacja robocza, dlatego aplikacja wymaga mniejszej ilości okien i wyboru opcji - więcej akcji można zatwierdzić w ramach jednego ekranu
 
Comarch E-SPRAWOZDANIA 
Aplikacja do pełnej obsługi sprawozdań finansowych.
Comarch e-Sprawozdania, umożliwia przygotowanie i wysłanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, czyli w formie pliku XML.

Niewątpliwą zaletą aplikacji jest to, iż może ona działać niezależnie i z dowolnym systemem ERP, ponieważ jest możliwość ręcznego wprowadzania danych.

W tej wersji aplikacji umożliwiono składanie sprawozdań na wzorach przewidywanych dla dużych i małych jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń, czyli zgodnie z załącznikami nr 1 oraz nr 5 Ustawy o Rachunkowości.

Aplikacja umożliwia utworzenie pełnego sprawozdania finansowego składającego się z:
-wprowadzenia do sprawozdania finansowego
-bilansu
-rachunku zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym)
-zestawienie zmian w kapitale własnym
-rachunku przepływów pieniężnych (w wariancie pośrednim lub bezpośrednim)
-ustrukturyzowanej kalkulacji podatku dochodowego
-pozostałych not i objaśnień

Do firm korzystających z innych rozwiązań ERP zaadresowana jest wersja „standalone”, która działa jako samodzielna aplikacja.

Równie w najbliższym czasie aplikacja będzie systematycznie wzbogacona o nowe funkcjonalności, w tym m.in. o:
-kolejne wzory sprawozdań finansowych (dla jednostek mikro oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych)
-zarządzanie podpisami pod sprawozdaniem,
-możliwość budowy sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni.